Προηγούμενες Εκθέσεις

Συνεργασία με την Γκαλερί Ζουμπουλάκη, 2011

Συνεργασία με την Γκαλερί Ζουμπουλάκη.