Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης του Ιακώβ Μπενμαγιόρ

The Jerusalem of the Balkans by Dr.Rena Molho