Εκδόσεις

" Την Επαύριον του Ολοκαυτώματος"


Την επαύριον του Ολοκαυτώματος: (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα). Ο μικρός αριθμός  των εβραίων που επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη μετά τη γερμανική κατοχή αναζήτησε τους οικείους τόπους, αλλά πολλοί είχαν καταστραφεί. Συνοικίες είχαν αποκαθηλωθεί. Το νοσοκομείο τους είχε κατασχεθεί. Το νεκροταφείο τους είχε λεηλατηθεί. Και οι δρόμοι τους είχαν πια διαφορετικά ονόματα. Άλλοι, οι οποίοι κατείχαν τώρα τα σπίτια και τα καταστήματά τους, ήταν αποφασισμένοι να τα κρατήσουν.