Προγραμματίστε την επίσκεψή σας

Το μουσείο καθημερινά δέχεται ατομικές αλλά και ομαδικές (γκρουπ, σχολεία κ.λπ.) επισκέψεις. Προγραμματίστε την επίσκεψή σας στο μουσείο.