Σχολικά προγράμματα

Το Μουσείο μας υποδέχεται στο χώρο του πολλά σχολεία. Η επίσκεψη γίνεται κατόπιν ραντεβού, πολλές φορές ανεξάρτητα από τις καθορισμένες ώρες λειτουργίας του Μουσείου.

Ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης, προσαρμόζεται και η ξενάγηση που παρέχεται στους μαθητές. Μέσα από μία αφήγηση των πιο σημαντικών σταθμών της ιστορίας των εβραίων της Θεσσαλονίκης, οι μαθητές κατανοούν τη σημασία ύπαρξης του Εβραϊκού Μουσείου στην πόλη μας.
Οι μαθητές δημοτικού και Α’ Γυμνασίου, αφού ακούσουν μια συνοπτικότερη αφήγηση, καλούνται να γνωρίσουν το Μουσείο και αυτά που εκείνο διηγείται μέσα από ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι.
Οι μεγαλύτερες τάξεις, ξεναγούνται σε όλες τις αίθουσες του Μουσείου, όπου έρχονται σε επαφή με τα σύμβολα της εβραϊκής θρησκείας και τον πολιτισμό. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην αίθουσα του Ολοκαυτώματος, όπου η πρέσα και το επιβλητικό κίτρινο αστέρι δίνουν το έναυσμα για την εξιστόρηση των γεγονότων που έγιναν την περίοδο της κατοχής.
Τελευταίος σταθμός της ξενάγησης είναι η νέα πτέρυγα του Μουσείου, όπου είναι αναρτημένα οι πλάκες με 30.000 περίπου ταυτοποιημένα ονόματα των θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Παρόλο που κατά τη διάρκεια της ξενάγησης έχουν ακούσει το ποσοστό των Εβραίων της Θεσσαλονίκης που θανατώθηκε στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, οι ονομαστικοί πίνακες, βοηθούν  καλύτερα τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος της απώλειας.

Η κάθε ξενάγηση διαρκεί περίπου μία ώρα. Ανώτατος αριθμός μαθητών:30