Αργίες

ΑΡΓΙΕΣ 2018

ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: ΡΟΣ ΑΣΑΝΑ

ΤΡΙΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: ΡΟΣ ΑΣΑΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: ΚΙΠΟΥΡ

ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: ΣΟΥΚΩΤ

ΤΡΙΤΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: ΣΟΥΚΩΤ

ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: ΣΙΜΧΑ ΤΟΡΑ

ΤΡΙΤΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: ΣΙΜΧΑ ΤΟΡΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ; ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΤΡΙΤΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΑΡΓΙΕΣ 2019

Τρίτη 1 Ιανουαρίου

Κυριακή 6 Ιανουαρίου

Δευτέρα 11 Μαρτίου (Καθαρά Δευτέρα)

Κυριακή 17 Μαρτίου (πορεία)

Δευτέρα 25 Μαρτίου

Κυριακή 21 Απριλίου (Πέσαχ)

Παρασκευή 26-Δευτέρα 29 Απριλίου (Πάσχα)

Τετάρτη1 Μαΐου (Πρωτομαγιά)

Κυριακή 5 Μαΐου (Ημέρα Μνήμης)

Κυριακή 9 & Δευτέρα 10 Ιουνίου (Σαβουώτ)

Δευτέρα 17 Ιουνίου (Αγίου Πνεύματος)

Κυριακή 11 Αυγούστου (Τισά μπε Αβ)

Πέμπτη 15 Αυγούστου

Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου & Τρίτη 1 Οκτωβρίου (Ρος Ασανά)

Τετάρτη 9 Οκτωβρίου (Κιπούρ)

Δευτέρα 14 & Τρίτη 15 Οκτωβρίου (Σουκώτ)

Δευτέρα 21 & Τρίτη 22 Οκτωβρίου (Σιμχά Τορά)

Δευτέρα 28 Οκτωβρίου

Τετάρτη 25 & Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου