Αργίες

ΑΡΓΙΕΣ 2021

Παρασκευή 1 Ιανουαρίου

Τετάρτη 6 Ιανουαρίου

Δευτέρα 15 Μαρτίου (Καθαρά Δευτέρα)

Πέμπτη 25 Μαρτίου

Κυριακή 28 & Δευτέρα 29 Μαρτίου (Πέσαχ)

Κυριακή 4 Απριλίου (Πέσαχ)

Παρασκευή 30 Απριλίου- Δευτέρα 3 Μαΐου (Πάσχα)

Κυριακή 9 Μαΐου (Ημέρα Μνήμης)

Δευτέρα 17 & Τρίτη 18 Μαΐου (Σαβουώτ)

Δευτέρα 21 Ιουνίου (Αγίου Πνεύματος)

Κυριακή 18 Ιουλίου (Τισά μπε Αβ)

Κυριακή 15 Αυγούστου

Δευτέρα 6 & Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου (Ρος Ασανά)

Τετάρτη απόγευμα 15 & Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου (Κιπούρ)

Δευτέρα 20 & Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου (Σουκώτ)

Δευτέρα 27 & Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου (Σιμχά Τορά)

Τρίτη 26 & Πέμπτη 28 Οκτωβρίου

Κυριακή 26 Δεκεμβρίου