Αργίες

 

ΑΡΓΙΕΣ  2022

Κυριακή  7 Αυγούστου (Τισά μπε Αβ)

Δευτέρα 15 Αυγούστου

Δευτέρα  26 & Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου (Ρος Ασανά)

Τετάρτη 5 Οκτωβρίου (Κιπούρ)

Δευτέρα  10  & Τρίτη 11 Οκτωβρίου (Σουκώτ)

Δευτέρα  17  & Τρίτη 18 Οκτωβρίου (Σιμχά Τορά)

Τετάρτη 26 & Παρασκευή 28  Οκτωβρίου

Κυριακή  25 &  Δευτέρα  26 Δεκεμβρίου