Αργίες

ΑΡΓΙΕΣ 2018

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ: ΠΟΡΕΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ: 25η ΜΑΡΤΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: ΠΕΣΑΧ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: ΠΑΣΧΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ

ΤΡΙΤΗ 1 ΜΑΪΟΥ: ΠΡΩΤΟΠΑΓΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΜΑΪΟΥ: ΣΑΒΟΥΩΤ

ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑΪΟΥ: ΣΑΒΟΥΩΤ

ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΜΑΪΟΥ: ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ: ΤΙΣΑ ΜΠΕ ΑΒ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: ΡΟΣ ΑΣΑΝΑ

ΤΡΙΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: ΡΟΣ ΑΣΑΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: ΚΙΠΟΥΡ

ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: ΣΟΥΚΩΤ

ΤΡΙΤΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: ΣΟΥΚΩΤ

ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: ΣΙΜΧΑ ΤΟΡΑ

ΤΡΙΤΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: ΣΙΜΧΑ ΤΟΡΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ; ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΤΡΙΤΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ