Σχολεία και Group

Για την επίσκεψη Σχολείων και group στο Μουσείο απαιτείται προσυνεννόηση.
Παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλέφωνο του μουσείου: 2310 250406 ή μέσω e-mail του Μουσείου: info@jmth.gr