Εκδόσεις

«Με δικά τους λόγια», 2006

  • 15092014-with-their-own-words

«Με δικά τους λόγια» (στην αγγλική και ελληνική): Το Μουσείο μας κατέχει μία από τις μεγαλύτερες συλλογές εγγράφων στην ισπανοεβραϊκή γλώσσα, την οποία μιλούσαν οι πρόγονοί μας. Η συλλογή μας αποτελείται από το αρχειακό υλικό της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης και της αντίστοιχης της Καβάλας. Το βιβλιαράκι αυτό περιλαμβάνει επιλεγμένο υλικό και επεξηγηματικά κείμενα σχετικά με τις δραστηριότητες της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης και της συμμετοχής των εβραίων στην τοπική ζωή.