Τα νέα του Μουσείου

Η χαρτογράφηση της παιδικής ηλικίας. Τα εβραιόπουλα της Θεσσαλονίκης μέχρι το 1943

  • 23052022-mapping-the-childhood-the-jewish-children-of-thessaloniki-until-1943
Η ψηφιακή εφαρμογή «Η χαρτογράφηση της παιδικής ηλικίας» είναι το προϊόν ερευνητικού προγράμματος (2021), στόχος του οποίου ήταν να συγκεντρωθούν δεδομένα για τους εβραίους μαθητές της Θεσσαλονίκης, από τα αρχεία κάθε μορφής εκπαιδευτηρίων (κοινοτικών, δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης).

http://www.mappingthechildhood.com/