Τρέχουσες Εκθέσεις

Έκθεση: Ξένης Σαχίνης

Ξενής Σαχίνης
Μνήμη και Νέμεσις

Xenis Sachinis
Memory and Nemesis

 

 

Η μεγαλύτερη και πολυτιμότερη κληρονομιά του ανθρώπινου γένους είναι η μνήμη. Είναι η επένδυση του ήθους στο χρόνο. Κάποιες φορές είναι πολύ βαριά και τότε ακριβώς είναι που μας διδάσκει το σεβασμό στις αξίες της ζωής. Λειτουργεί και ως Νέμεσις ώστε οι ηθικοί αλλά και οι φυσικοί αυτουργοί των εγκλημάτων να μένουν για πάντα ως παραδείγματα προς αποφυγή.