Ιστορία & πολιτισμός

Εθνογραφία-φορεσιές

  • 06032014-ethnografia-foresies
  • 06032014-ethnografia-foresies
  • 06032014-ethnografia-foresies
  • 06032014-ethnografia-foresies
  • 06032014-ethnografia-foresies
  • 06032014-ethnografia-foresies

Για τις ενδυμασίες των εβραίων της Θεσσαλονίκης
βλ.  εδώ
απόσπασμα από το κείμενο του Nicholas Stavroulakis,
Sephardi & Romaniot Jewish costumes in Greece & Turkey, Jewish Museum of Greece, Athens 1988
.